Even voorstellen

Els Strijbos Ik ben Els Strijbos en geef al de nodige jaren bijles aan leerlingen in Amersfoort om -waar nodig- hun basisvaardigheden te versterken en daarmee hun schoolprestaties te verbeteren en hun zelfvertrouwen te vergroten.

Toen ik kinderen kreeg heb ik er bewust voor gekozen om geen werk buitenshuis te doen. Wel ben ik in die jaren op diverse plekken als vrijwilligster actief geweest, o.a. een aantal jaren met jongerenwerk en zes jaar als ouderraadslid. Toen mijn kinderen bijna allemaal het huis uit waren heb ik besloten verder uit te bouwen waar mijn passie ligt en waar ik goed in ben: les geven aan kinderen.

Motivatie om te gaan werken als bijlesdocent

Omdat ik altijd al leerkracht had willen worden ben ik in 2004 de deeltijd Pabo gaan doen. Het jaar dat ik heb lesgegeven merkte ik dat een aantal kinderen moeite had met het zich eigen maken van verscheidene basisvaardigheden bij taal en rekenen. Voor sommige kinderen was wat extra hulp tijdens de les voldoende. Er zijn echter altijd kinderen die wat meer hulp nodig hebben om zich bepaalde vaardigheden eigen te maken: individuele hulp waar vaak geen tijd voor was.
Ik merkte dat het me meer voldoening gaf om die kinderen individueel te helpen dan om voor een hele klas te staan, vandaar dat ik gestopt ben met klassikaal lesgeven en ben overgestapt naar het geven van individuele bijlessen.

Verdere informatie op deze site